Lennart Almstedt

För dig som vill nå stor tillväxt, Stockholm

Erfarenhet från strategisk och operativ utveckling av mer än 60 företag. Ofta i rollen som linjeansvarig chef i roller som VD, General Manager eller C-Level Executive, t.ex. vid Siemens, Siemens-Nixdorf, SAP, Capgemini, Proffice, Siemens Computers, Amuze Electronic Media, Wkit Online och ett flertal startups och mindre bolag. Anlitade av stora bolag såsom BMW, Tieto, Karolinska Universitetssjukhuset, Manpower, ISS, Getinge, OK, Acando, Anoto, Ledstiernan, Cinnober Financial Services, KTH, Lexplore och ett stort antal mindre entreprenöriella bolag för att driva företagsutveckling . Drivit utbildning vid Handelshögskolan, Styrelseakademien, Styrelsekraft, Sting, mm. Idag aktivt engagerad inom riskkapitalbranschen, vid Nordic China Healthcare Solutions, och inom andra grupperingar inklusive egna bolaget Almstedt & Partners med ett nätverk av 60 affärspartners internationellt. Internationell erfarenhet från framförallt USA, Indien, Kina och Norra Europa. Fokus på kunskapsrika företag, och spännande bolag.

Så här kan jag hjälpa dig:
Sitter du i en situation där du behöver utveckla: 1) ditt strategiska tänk för tillväxt, 2) din förmåga att operativt utveckla sälj/kommersialisering/internationalisering för tillväxt, 3) din ledarskapsförmåga för att hantera detta och 4) din entreprenöriella förmåga att hantera risk och nya tillväxtområden, då har jag en unikt bred och djup erfarenhet, och ett kraftfullt internationellt nätverk.

Lennarts erbjudanden

Prova på —  Mentorskap månadsvis 2400 kr/månad

Prova på ett mentorskap via Mentorerna.se och få det första mötet kostnadsfritt!
Lär känna mentorn och besluta gemensamt om och hur ni vill jobba vidare tillsammans. Avsluta mentorskapet om det inte känns rätt. Ingen bindningstid, ingen uppsägningstid.

Innebär en långsiktig relation där vi gemensamt drar upp riktlinjer och målsättningar med mentorskapet. Träffarna sker i normalfallet en gång i månaden under 90 minuter och däremellan sker kommunikationen via telefon och e-post. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer och personlig utveckling.

PROVA PÅ: Första mötet kostnadsfritt!
Teckna

Har du frågor till Lennart eller vill veta mer innan du bokar? Kontakta Lennart

Kostnaderna är angivna inklusive moms. Kostnaderna kan variera beroende på om du är inloggad som privatperson eller företag.
Om du ej är inloggad visas priser för privatpersoner.

Mer om Lennart

Erfarenhet och utbildning

Min erfarenhet är bred ur ett flertal aspekter.
1- Halva tiden i linjeroller inklusive flera VD, General Manager och C-Level roller.
2- Halva tiden som affärspartner, managementkonsult, rådgivare, mentor och utbildare.
3- Erfarenheten inkluderar även ägarroller och styrelseroller.
4- Erfarenheten kommer från ett 60-tal företag. Dessa inkluderar välkända stora företag såsom SAP, Capgemini, BMW, Proffice, Siemens, Siemens-Nixdorf, Ericsson och Tieto, samt medelstora och små företag liksom egna och andras startup företag. Erfarenheten täcker hela skalan från tillväxt till turn-around och nerläggning.
5- Mitt fokus har dock varit kunskaps- och teknikintensiva branscher inom B2B, t.ex. Medtech, IT, Hightech, Cleantech, Management consulting och Hälsovård. Jag har även haft ett flertal B2C-åtaganden.
6- Mycket arbete har inkluderat internationell expansion och internationella samarbeten. Primärt från USA, Europa, Kina och Indien.
7- Jag har även drivit utbildning inom affärsplanering, affärsmodeller, innovation, internationalisering och bolagsutveckling vid t.ex. IFL/Handelshögskolan, Styrelseakademien, Styrelsekraft, företag, investerargrupper och inkubatorer.
8- En viktig komponent är det globala nätverk som byggt upp i olika världsdelar, idag bestående av ett 60-tal personer.
9- Som grund har jag en Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala och Stanford i USA samt en MBA-examen från IMD i Schweiz.

Ett typiskt första möte

Ett första möte är ofta ganska kort, ca 1,5 timmar. Syftet är att lära känna varandra, diskutera vilka frågor som är viktiga, diskutera vilken typ av stöd som känns lämpligt samt klargöra hur tiden optimeras för att nå önskade mål.