Birgitta Gure

Mentor för ledning, karriär & entreprenör, Stockholm

Jag arbetar med att lotsa och stötta ledare och medarbetare att hitta rätt väg i yrkeslivet. Det kan vara som bollplank i knepiga situationer på arbetsplatsen, oftast knutna till ledarrollen eller till exempel att stötta dig till en ny yrkesplattform. Jag har haft en intressant utveckling i näringslivet under många år, både som medarbetare och chef samt som egen företagare med produktutveckling och innovationer. Jag har även en gedigen erfarenhet av offentlig förvaltning.
Som juryledamot i Venture Cup -Sveriges största affärsplanstävling - har jag väglett ett flertal företag till framgång genom att granska affärsplaner och sätta fingret på de kritiska frågorna för att företaget ska utvecklas.

Så här kan jag hjälpa dig:
När du har kört fast och inte vet hur du ska gå vidare, i ditt företag eller organisation, eller om det finns låsningar visavi din personal eller dina kollegor så kan jag stötta dig. För att kunna sätta nya mål får du hjälp att lyfta blicken och se det som du inte annars skulle se. Du får verktygen, medlen, inspirationen och kraften att för att nå dina mål. Med mig får du en rak, tydlig och lyssnande medspelare, som inte släpper taget när du behöver det som mest.
Har du en ny idé som du vill sätta i verket med en affärsplan så är jag en kunnig och intresserad rådgivare för att skapa din framgång.

Birgittas erbjudanden

Prova på —  Mentorskap månadsvis 1900 kr/månad

Prova på ett mentorskap via Mentorerna.se och få det första mötet kostnadsfritt!
Lär känna mentorn och besluta gemensamt om och hur ni vill jobba vidare tillsammans. Avsluta mentorskapet om det inte känns rätt. Ingen bindningstid, ingen uppsägningstid.

Innebär en långsiktig relation där vi gemensamt drar upp riktlinjer och målsättningar med mentorskapet. Träffarna sker i normalfallet en gång i månaden under 90 minuter och däremellan sker kommunikationen via telefon och e-post. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer och personlig utveckling.

PROVA PÅ: Första mötet kostnadsfritt!
Teckna

Har du frågor till Birgitta eller vill veta mer innan du bokar? Kontakta Birgitta

Kostnaderna är angivna inklusive moms. Kostnaderna kan variera beroende på om du är inloggad som privatperson eller företag.
Om du ej är inloggad visas priser för privatpersoner.

Mer om Birgitta

Erfarenhet och utbildning

Min röda tråd är arbete med förändrings och utvecklingsarbete. Först som projektledare i offentlig förvaltning för organisationsutveckling och samhällsbyggnad - bostadsbyggnad, trafik, vård och omsorg. Därefter i näringslivet som marknadschef för ett internationellt sportmodeföretag med bas i Stockholm. Vidare som logistik- och inköpschef i ett internationellt videoföretag, fortsatt sen som VD för en medelstor reklambyrå med inriktning på konsumentvaror.
Egen företagare sen 1988, först med fokus på ideella organisationer och deras insamlingsverksamhet, tex strategisk planering för Cancerfonden och Röda Korset med flera. Initierat och drivit flera nyskapande insamlingsprojekt.
Med bakgrund som rekryterande chef arbetat som konsult med rekrytering av chefer och mellanchefer i ung 30 år. Uppdragsgivarna är medelstora och större bolag med verksamhet inom tjänstesektorn, tillverkning, verkstadsindustrin, media, transport mm.
Löpande coachat och lotsat kandidater/adepter/kunder till nya karriärer i yrkeslivet.
Utvecklat egna produkter inom verkstadsindustrin, egna patent och mönster. Internationellt uppmärksammad inom detta fält.
Jag har startat flera företag, lagt ner några, har lyckligen haft egen mentor och vet hur oändligt mycket det betytt. Både lyckats och misslyckats!

Fil kand Lunds Universitet med påbyggnad i Stockholm, samhällsvetenskap och ekonomi. Mentorutbildning Almi företagspartner. Juryledamot och partner till Venture Cup. Certifierad coach International Coach Federation, Styrelseutbildning.

Ett typiskt första möte

Vi börjar med att träffas över telefon eller på mitt kontor i centrala Stockholm, vilket du föredrar. Jag lyssnar in vad du berättar att du behöver. Jag berättar hur jag jobbar. Vi kommer tillsammans fram till om det känns rätt för oss båda att gå vidare. Ett gott mentorskap bygger ju på ömsesidigt gott förtroende.